KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8ad88013-4225-4a7e-bc47-1137e1bc07d7 | Wykonanie robót utrzymaniowych, w ramach dwóch konserwacji, wybranych cieków naturalnych i urządzeń wodnych (kanałów, zbiorników wodnych oraz rowu Piaseczyńskiego) zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy