Załącznik nr 6A-D – Kosztorys ofertowy cz. 1,2,3,4 (załącznik nr 1 do UMOWY) | Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie