wyjaśnienie do SIWZ 21_03_2018 | Wykonanie projektu, dostawa i montaż ławek miejskich na terenie Miasta St. Warszawy