informacja o wyniku postępowania | Wykonanie projektu, dostawa i montaż ławek miejskich na terenie Miasta St. Warszawy