Załącznik nr 3A do SIWZ – formularz cenowy_stary | Wykonanie poidełek z wodą pitną według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st. Warszawy