Załacznik nr 2 do SIWZ – JEDZ espd-request | Wykonanie poidełek z wodą pitną według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st. Warszawy