Załącznik nr 1C do SIWZ – Regulamin Wydawania Atestów PZH | Wykonanie poidełek z wodą pitną według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st. Warszawy