Załącznik-nr-4-do-umowy-wzór-tabeli-inwentaryzacyjnej | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.