Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- warunki wykonania umowy | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.