Załącznik nr 4B do SIWZ – kosztorys ofertowy cz.II_11.09.19 | Wykonanie ekspertyz wraz z wytycznymi do pielęgnacji i dalszego postępowania dla drzew w parkach m.st. Warszawy wraz z wykonaniem kompleksowych zabiegów dla 3 drzew poddanych ekspertyzie