Załącznik nr 4A do SWIZ- kosztorys ofertowy cz I_11.09.2019 | Wykonanie ekspertyz wraz z wytycznymi do pielęgnacji i dalszego postępowania dla drzew w parkach m.st. Warszawy wraz z wykonaniem kompleksowych zabiegów dla 3 drzew poddanych ekspertyzie