Załącznik nr 1B do SIWZ -Warunki techn. wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia cz. II | Wykonanie ekspertyz wraz z wytycznymi do pielęgnacji i dalszego postępowania dla drzew w parkach m.st. Warszawy wraz z wykonaniem kompleksowych zabiegów dla 3 drzew poddanych ekspertyzie