Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie, dostawa i montaż na terenie m.st. Warszawy metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich