informacja z otwarcia ofert | Wykonanie, dostawa i montaż na terenie m.st. Warszawy metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich