Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem, dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy