Załącznik nr 8 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem, dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy