Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ – wykaz drzew | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem, dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy