Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy | Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych i krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją