Załącznik nr 1 do SIWZ – Warunki techniczne realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonywania prac | Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych i krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją