Załącznik nr 5A-5D do SIWZ – Lokalizacje | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków m.st. Warszawy