Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty zmiana 06.08.2020 | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków m.st. Warszawy