Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty_22.06.2021 | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej