Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej