Komunikat nr 2 z dnia 25.06.2021.BES | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej