Komunikat nr 1 z dnia 22.06.2021.BES | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej