Informacja o złożonych ofertach | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej