Informacja o wyborze oferty.BES | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej