Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie zamówienia.BES | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej