Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac związanych z realizacją dwóch projektów partycypacyjnych nr 2617 pod nazwą „Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą” oraz nr 2312 „Rozbudowa dojścia do promu nad Wisłą”.