Załącznik nr 4 do OPZ – Książka Kontroli Prac Konserwacyjnych ZZW | Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy