KluczPub_Oferta_PostepowanieID_0bdb0f5b-bb37-445c-9996-34c6448d6fcb | Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji cieków, kanałów i wybranych zbiorników wodnych wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy