Informacja o wyniku postępowania część 2, 5, 7, 10, 11, 13 | Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji cieków, kanałów i wybranych zbiorników wodnych wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy