Informacja o wyniku postępowania część 1, 3, 4, 8, 9 | Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji cieków, kanałów i wybranych zbiorników wodnych wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy