Załącznik nr 9 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wycinka i pielęgnacja drzew, likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi oraz inne działania interwencyjne na terenie m.st. Warszawy.