Załącznik nr 8B do SIWZ – wzór umowy wywóz NOWY | Wycinka i pielęgnacja drzew, likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi oraz inne działania interwencyjne na terenie m.st. Warszawy.