Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy zrw NOWY | Wycinka i pielęgnacja drzew, likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi oraz inne działania interwencyjne na terenie m.st. Warszawy.