Załącznik nr 1A do SIWZ – standardy wykonania prac zrw | Wycinka i pielęgnacja drzew, likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi oraz inne działania interwencyjne na terenie m.st. Warszawy.