KluczPub_Oferta_PostepowanieID_50d76eea-1020-4ca7-a06b-3118a4665744 | Wycinka i pielęgnacja drzew, likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi oraz inne działania interwencyjne na terenie m.st. Warszawy.