Załącznik Nr 2 do SIWZ – Standardy bieżącej konserwacji i serwisowania toalety | Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymywania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich w 2021 r., będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy