KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c488a05c-fbfd-4359-a2f3-c06abcbe4af3 | Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymywania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich w 2021 r., będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy