Załącznik Nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie