Załącznik Nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie