Załącznik Nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie