Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz robót budowlanych | Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola