Załącznik nr 6 do SWIZ – formularz ofertowy_11.12.2020 | Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola