Załącznik nr 6 do SWIZ – formularz ofertowy_10.12.2020 | Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola