Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt wykonawczy | Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola