załącznik nr 7 do umowy- gwarancja | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha