Załącznik nr 6A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha