załącznik nr 4 do umowy- tabela prac przy drzewach | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha